Informatie over de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens

WETTELIJK KADER VOOR VERWERKING

Persoonlijke gegevens van klanten en andere personen (hierna ook “betrokkene”), van wie het bedrijf MORAVIA Consulting spol. s r.o. worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

BEHEERDER VAN PERSOONSGEGEVENS

De beheerder van de verkregen persoonsgegevens is het bedrijf MORAVIA Consulting spol. s r.o., ID-nummer 49967550, met maatschappelijke zetel in Brno – Olomoucká 83, postcode 627 00, (hierna ook “beheerder”).

NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene is verplicht om zijn persoonlijke gegevens (bijv. tijdens de registratie, in zijn gebruikersaccount, bij het bestellen via de webinterface van de winkel) correct en naar waarheid op te geven en is verplicht om de beheerder zonder onnodige vertraging te informeren over wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens.

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

De informatie die we over u verzamelen wordt gebruikt om:

 • uw bestelling verwerken
 • retourzendingen of terugbetalingen verwerken
 • je account beheren
 • klantenservice en ondersteuning bieden
 • fraude voorkomen en opsporen
 • product- en inhoudsaanbevelingen doen
 • onze website bewaken en verbeteren
 • onze marketingcommunicatie bewaken en verbeteren
 • promoties, enquêtes of campagnes uitvoeren
 • standaardopties voor onze site instellen (inclusief taal en valuta)
 • u op de hoogte stellen van wijzigingen aan onze service

We gebruiken alleen de absoluut noodzakelijke informatie die nodig is om deze diensten aan u te leveren en bieden alleen aanvullende diensten aan, zoals het leveren van marketingcorrespondentie, met uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen door MORAVIA Consulting spol. s r.o. voor de periode die wordt vereist door de toepasselijke wettelijke voorschriften, tenzij de periode zo wordt bepaald voor de periode gedurende welke de wettelijke reden voor verwerking duurt of voor de periode die nodig is om de handhaving of verdediging van rechtsvorderingen vast te stellen.

CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het verwerken van persoonlijke gegevens, het bedrijf MORAVIA Consulting spol. s r.o. een derde partij als verwerker.

 • Verzendingen: Met het oog op de levering van de bestelde goederen heeft de beheerder het recht om de naam, achternaam (met inbegrip van elk supplement dat de persoon of de bedrijfsvestiging van de natuurlijke persoon kenmerkt), titel (indien opgegeven door de klant), leveringsadres en telefoonnummer van de klant op te geven.
 • Leveranciers van boekhoudkundige, fiscale en juridische diensten: De beheerder heeft ook het recht persoonsgegevens te verstrekken aan personen die boekhoudkundige, fiscale en juridische diensten verlenen aan de beheerder met het oog op het nakomen van hun wettelijke verplichtingen en in gevallen waarin het nodig is om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te beschermen, hetzij in gerechtelijke, hetzij in buitengerechtelijke of administratieve procedures.
 • Entiteiten die de gegrondheid van klachten beoordelen: De beheerder heeft het recht om de entiteit die de beheerder een beoordeling van de gegrondheid van de klacht belastingdocumenten voor de gekochte goederen met, in aanvulling op de eisen vereist door de wet, ook het e-mailadres en telefoonnummer van de klant.
 • Entiteiten die direct marketing diensten verlenen: De beheerder heeft het recht om een e-mailadres op te geven voor het verzenden van commerciële communicatie aan entiteiten die deze activiteit voor de beheerder als verwerker uitvoeren.

RECHT OP TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om van de beheerder bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, heeft hij het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens.

RECHT OP CORRECTIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door de beheerder te laten corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

RECHT OP VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht om de beheerder de persoonsgegevens over de betrokkene zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de beheerder heeft de verplichting om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen als een van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde redenen wordt gegeven.

RECHT OM DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS TE BEPERKEN

De betrokkene heeft het recht om de beheerder de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken in de gevallen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die aan de beheerder zijn verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen aan een andere beheerder.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens die worden verwerkt voor het gerechtvaardigde belang van de beheerder, met inbegrip van profilering op basis van het gerechtvaardigde belang van de beheerder. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor die marketing, waaronder profilering voor zover het die direct marketing betreft.

RECHT OM TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN TE TREKKEN

De betrokkene heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken. De toestemming kan via e-mail worden ingetrokken door een bericht te sturen naar het e-mailadres info@moravia-consulting.com, door een schriftelijk bericht te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de beheerder. Toestemming voor het verzenden van informatie over nieuws en kortingen en marketingevenementen met betrekking tot de goederen en diensten van de beheerder kan ook worden ingetrokken via het elektronische uitschrijfsysteem door te klikken op de link om uit te schrijven van de nieuwsbrief direct in het verzonden zakelijke e-mailbericht.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, de plaats waar hij werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming.

INFORMATIE OVER COOKIES

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of, als u daarmee instemt, op de harde schijf van uw computer. We gebruiken cookies om u van andere gebruikers op onze website te onderscheiden, zodat we u een persoonlijke surfervaring kunnen bieden.

We gebruiken vier soorten cookies op onze website:

 • Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Hieronder vallen cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze site en aankopen kunt doen. Als deze cookies worden geblokkeerd, kan het zijn dat de website niet naar behoren werkt.
 • Analytics-cookies: Dit zijn cookies waarmee we het aantal bezoekers aan onze site kunnen herkennen en tellen, en hoe elke bezoeker door de site navigeert. De gegevens van deze cookies helpen ons om onze gebruikerservaring te controleren en te verbeteren door de uitdagingen te identificeren waarmee gebruikers van onze site worden geconfronteerd.
 • Cookies met klantvoorkeuren: Dit zijn cookies die u herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met deze cookies kunnen we onze inhoud voor u personaliseren, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Targeting cookies: Dit zijn cookies die uw bezoek aan onze website registreren, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Met de informatie die via deze cookies wordt verzameld, kunnen we de advertenties die op onze website worden weergegeven, afstemmen op jouw interesses.

U hebt het recht om cookies die al op uw apparaat staan te verwijderen. Volg hiervoor de instructies in de “help”-sectie van je specifieke browser.

Houd er rekening mee dat u mogelijk niet kunt profiteren van bepaalde functies van onze site als u toekomstige cookies verwijdert of uitschakelt.

Scroll naar boven
Thank you for your interest in our robot Otto.
Let us inform you that the Otto Starter Kit will be ready for purchase at the end of January 2024.

If you would like to pre-order Otto Starter kit, feel free to contact us at email address moravia@moravia-consulting.com.
Ze zullen beschikbaar zijn nadat het product is gelanceerd.